22 Aralık 2011 Perşembe

Kağıthane Sadabad Camii

aralık...

IMG_7759

IMG_2865

IMG_2859

IMG_2856

IMG_2848

IMG_2845

IMG_2842

IMG_9997

Sadabad Camisinin yerinde ilk cami Lale devrinde, 1722 de inşaa edilmiştir. Bu yapı daha sonra III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde iki kez onarım görmüş, son olarak da Abdülaziz tarafından 1862 de yeniden yaptırılmıştır. Günümüze kalan yapı budur. Mimarı Sarkis Balyan birçok yapı da olduğu gibi Sadabad camisinde de büyük bir olasılıkla kardeşi Agop Balyan ile birlikte tasarlamış ve inşaa etmiştir.


MİMARİ YAPISI: Ana hatlarıyla simetrik bir düzenlemeye sahip olan yapının kütlesi harim bölümün kuzeyinde yer alan hünkar mahfili ve konut bölümleri ile batı cephesindeki minareden oluşmaktadır.
            
Harim bölümünün üzeri kubbe ile örtülüdür. Öteki bölümlerin üzerinde kırma çatı vardır. Yapının iki ana bölümü arasında hiçbir arkitektonik ilişki kurulmamış, adete bağımsız bir duran iki kütlenin birbirine yapıştırılmasıyla yetinilmiştir.
            
Sadabad Camisinin minare kaidesi ile gövdesinin yüzeyleri sıvasızdır, bunlar küçük kesme taşlardan yapılmıştır. Bu minare, biçimlenişi ve taşıdığı dekoraktif öğeler yönünden Mecidiyeköy Camisi’nin minaresinin bir tekrarıdır.
            
Sadabad Camisi’nde dış yüzeylerin biçimlenişi yönünden üzerinde durulması gereken tek harim bölümünün yüzeyleridir.
           
 Hünkar mahfili ve konut bölümlerinin tamamı, (1950’lerde) son derece bilgisiz bir onarım geçirmiştir.
           
En son İstanbul Büyükşehir Belediyesince Mimarı özelliğine uyularak 1999 yılında restore edildi.